Znaczenie polityki monetarnej

Wykład pod tytułem: Znaczenie polityki monetarnej na przykładzie Niemiec w okresie 1914-1948 wygłoszony przez Waltera Euckena po angielsku, w roku 1950 w LSE na temat polityki monetarnej, jednego z filarów strategii polityki gospodarczej ordoliberalizmu. -break- O jej znaczeniu pisał w nim Walter Euken:”Nie tylko w tym przypadku, ale w polityce gospodarczej ostatnich dekad w ogóle doświadczenie pokazało: polityka monetarna jest kluczowa. „Aby zniszczyć burżuazyjne społeczeństwo, trzeba spustoszyć jego pieniądz”. To zdanie Lenina w swojej demagogicznej osnowie skrywa prawdę w swej istocie. I na odwrót: Tylko jeśli pieniądz jest włączony do równoważącej mechaniki procesu gospodarczego, osiągnięcie ogólnej równowagi poprzez system cen jest możliwe.”
Więcej