Archiwa tagu: Piotr Pysz

Relacja stanowionego i spontanicznego ładu gospodarczego

Prof. Piotr Pysz wraz z Zespołem: dr. Anna Jurczyk i dr Michał Moszyński udostępnia fragment pracy badawczej nad problematyką ładu (Ekonomista 6/2016), przedstawiając jego model statyczny i dynamiczny. -break-
Jak cenne jest skierowanie wysiłku badawczego ekonomistów na problematykę ładu, świadczy cytat znaleziony w tym artykule: D. C., North w pracy  Understanding the Process of Economic Change, Princeton University Press, Princeton, pisał w 2005 roku na stronie 103: „Ekonomiści rzadko stawiają kwestię ładu i nieładu w centrum badań. Historyczne i współczesne doświadczenie sugeruje, iż powinni.

Relacja stanowionego i spontanicznego ładu gospodarczego – od ujęcia statycznego do ujęcia dynamicznego – Piotr Pysz, Anna Jurczuk, Michał Moszyński

Braucht Europa eine Soziale Marktwirtschaft?

Profesor P. Pysz w artykule przedstawia, jak gospodarczo-polityczna koncepcja Luwiga Erharda może wskazać sposób rozwiązania aktualnych problemów gospodarczych i społecznych Unii Europejskiej. Autor jest przekonany, że konsekwentne wcielenie idei Społecznej Gospodarki Rynkowej umożliwiłoby realizację hasła Rewolucji Francuskiej: życia w wolności, panowania sprawiedliwości i braterstwa.-break-

Piotr Pysz, Braucht Europa eine Soziale Marktwirtschaft?

Dryf ładu gospodarczego we współczesnym świecie

Oto głos Prof. Pysza  w debacie  organizowanej w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. „Ustrojowe przesłanki myślenia strategicznego”, która odbyła się 30 marca 2015 r., w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym w Warszawie. -break- Prof. P. Pysz omówił dryf ładu we współczesnym świecie i jednocześnie przedstawił grono współpracowników zajmujących się tym zagadnieniem.

Dryf ładu gospodarczego we współczesnym świecie

Liberalizm – neoliberalizm – ordoliberalizm

Autorzy referatu: prof. Elżbieta Mączyńska, prof. Piotr Pysz

Kluczem do rozróżnienia pomiędzy klasycznym liberalizmem, neoliberalizmem
i ordoliberalizmem jest stosunek do wolności jednostki ludzkiej. W 1938 r. Walter Lippmann sformułował tezę, że głównym powodem wszelkich niepowodzeń myśli liberalnej było skupienie  jej wysiłków wokół rozszerzania zakresu wolności jednostki ludzkiej na rynku. -break- Szło to w parze z niedostrzeganiem problematyki kształtowania ładu gospodarczego, w ramach którego  wolność jednostki służyłaby nie tylko niektórym osobom, ale także realizacji interesów większości społeczeństwa. Po prawie osiemdziesięciu latach krytyka ta trafia w sedno współczesnych dylematów myśli liberalnej. Doktrynę  neoliberalną bowiem   cechuje „wolność bez ładu“. Dla  przezwyciężenia obecnego kryzysu gospodarki światowej, charakteryzującej się nieładem, chaosem i anarchią, konieczne jest  zorientowanie polityki gospodarczej na myślenie w „kategoriach ładu“ (Max Weber). Oferuje ją podejmująca problematykę ładu gospodarczego myśl ordoliberalna. Jej niezbędną we współczesnym świecie główną ideą jest „wolność w ramach ładu“.

Liberalizm – neoliberalizm – ordoliberalizm

Koncepcje polityki kształtowania ładu gospodarczego …

Jeszcze niepublikowane wystąpienie prof. dr. hab. Piotra Pysza z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku i Fachhochschule für Wirtschaft und Technik Vechta/Oldenburg i dr. Michała Moszyńskiego z UMK Toruń na konferencji w Białymstoku, która odbędzie się 22 października 2014. -break-

Streszczenie
W opracowaniu podjęto kwestię ogólnych koncepcji polityki ładu gospodarczego i ich aplikacji na przykładzie reguł fiskalnych stosowanych w polityce gospodarczej przez Niemcy. W rozważaniach wychodzimy z założenia, iż tylko polityką ładu gospodarczego można rozwiązać nabrzmiałe problemy finansów publicznych w krajach Europy, wynikające z polityki dyskrecjonalnej. Po przybliżeniu głównych założeń polityki ładu gospodarczego, omówione zostają reguły fiskalne w RFN, które następnie poddano krytycznej analizie z perspektywy ordoliberalnej teorii ładu gospodarczego.

PYSZ, MOSZYNSKI Koncepcje polityki kształtowania ładu gospodarczego a reguły fiskalne w Republice Federalnej Niemiec

Ekonomia przed kryzysem gospodarki światowej i po nim

W dyskusjach publicznych oraz w debatach w kręgach ekspertów dominuje obecnie temat kryzysu międzynarodowych rynków finansowych i jego wpływu na recesję w sferze realnej gospodarek większości wysoko rozwiniętych krajów świata. -break-
Zapraszamy do zapoznania się z pełnym tekstem prof. Piotra Pysza – Artykuł

nike air max pas cher
nike air max 90 pas cher
nike air max pas cher