Archiwa tagu: Michał Moszyński

Relacja stanowionego i spontanicznego ładu gospodarczego

Prof. Piotr Pysz wraz z Zespołem: dr. Anna Jurczyk i dr Michał Moszyński udostępnia fragment pracy badawczej nad problematyką ładu (Ekonomista 6/2016), przedstawiając jego model statyczny i dynamiczny. -break-
Jak cenne jest skierowanie wysiłku badawczego ekonomistów na problematykę ładu, świadczy cytat znaleziony w tym artykule: D. C., North w pracy  Understanding the Process of Economic Change, Princeton University Press, Princeton, pisał w 2005 roku na stronie 103: „Ekonomiści rzadko stawiają kwestię ładu i nieładu w centrum badań. Historyczne i współczesne doświadczenie sugeruje, iż powinni.

Relacja stanowionego i spontanicznego ładu gospodarczego – od ujęcia statycznego do ujęcia dynamicznego – Piotr Pysz, Anna Jurczuk, Michał Moszyński

Niemiecki Model Społecznej Gospodarki Rynkowej

Długo oczekiwana książka Michała Moszyńskiego pod tytułem: Niemiecki Model Społecznej Gospodarki Rynkowej – perspektywa rynku pracy ukazuje, jak wypracowana w ramach ordoliberalizmu koncepcja ładu gospodarczego, poprzez stworzenie infrastruktury instytucjonalnej, wpłynęła na ukształtowanie rynku pracy w Niemczech od 1948 do dnia dzisiejszego. Szczególną uwagę Autor poświęca okresowi niemieckiej transformacji ustrojowej na terenach byłej NRD i dalszym losom rynku pracy w Zjednoczonych Niemczech.-break-

Niemiecki Model Społecznej Gospodarki Rynkowej – perspektywa rynku pracy – okładka
Spis treści

Ordoliberalizm a polityka makroekonomiczna

W artykule pod tytułem Ordoliberalizm a polityka makroekonomiczna w obliczu kryzysu sfery euro Michał Moszyński ukazuje, jak główne założenia polityki ordoliberalizmu gospodarczego wpływają na budowanie strategii wychodzenia z kryzysu Euro przez Niemcy.  Autor artykułu ukazuje, że pomimo notorycznego pomijania, nawet w uznanych podręcznikach historii ekonomii, szkoły fryburskiej ordoliberalizmu, koncepcja ładu gospodarczego i wymogi jego konstytucji, konsekwentnie określają kierunek polityki gospodarczej Niemiec. -break- W tym sensie można zrozumieć wspomnianą powyżej nieobecność informacji o ordoliberlizmie w opracowaniach z zakresu historii ekonomii. Po prostu ordoliberalizm leży u podstaw polityki gospodarczej, tym samym „wsiąknął” jakby w podłoże realnej gospodarki stając się niewidoczny dla wielu teoretyków. Stanowi jednak nurt współczesnej ekonomii o znaczeniu paradygmatycznym dla niemieckiej polityki gospodarczej, a wobec faktu, że Niemcy mają znaczny wpływ na politykę gospodarczą UE również brany jest pod uwagę  przez Komisję Europejską.

Artykuł

Koncepcje polityki kształtowania ładu gospodarczego …

Jeszcze niepublikowane wystąpienie prof. dr. hab. Piotra Pysza z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku i Fachhochschule für Wirtschaft und Technik Vechta/Oldenburg i dr. Michała Moszyńskiego z UMK Toruń na konferencji w Białymstoku, która odbędzie się 22 października 2014. -break-

Streszczenie
W opracowaniu podjęto kwestię ogólnych koncepcji polityki ładu gospodarczego i ich aplikacji na przykładzie reguł fiskalnych stosowanych w polityce gospodarczej przez Niemcy. W rozważaniach wychodzimy z założenia, iż tylko polityką ładu gospodarczego można rozwiązać nabrzmiałe problemy finansów publicznych w krajach Europy, wynikające z polityki dyskrecjonalnej. Po przybliżeniu głównych założeń polityki ładu gospodarczego, omówione zostają reguły fiskalne w RFN, które następnie poddano krytycznej analizie z perspektywy ordoliberalnej teorii ładu gospodarczego.

PYSZ, MOSZYNSKI Koncepcje polityki kształtowania ładu gospodarczego a reguły fiskalne w Republice Federalnej Niemiec