Relacja stanowionego i spontanicznego ładu gospodarczego

Prof. Piotr Pysz wraz z Zespołem: dr. Anna Jurczyk i dr Michał Moszyński udostępnia fragment pracy badawczej nad problematyką ładu (Ekonomista 6/2016), przedstawiając jego model statyczny i dynamiczny. -break-
Jak cenne jest skierowanie wysiłku badawczego ekonomistów na problematykę ładu, świadczy cytat znaleziony w tym artykule: D. C., North w pracy  Understanding the Process of Economic Change, Princeton University Press, Princeton, pisał w 2005 roku na stronie 103: „Ekonomiści rzadko stawiają kwestię ładu i nieładu w centrum badań. Historyczne i współczesne doświadczenie sugeruje, iż powinni.

Relacja stanowionego i spontanicznego ładu gospodarczego – od ujęcia statycznego do ujęcia dynamicznego – Piotr Pysz, Anna Jurczuk, Michał Moszyński