Projekty badawcze SGR/Ordoliberalizm

Koncepcje stanowionego i spontanicznego ładu gospodarczego w procesie transformacji systemowej gospodarki Polski i byłej NRD

Projekt badawczy realizowano dzięki wsparciu Narodowego Centrum Rozwoju (nr projektu NN112 258439) w okresie 30.09.2010-29.06.2014, w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku w składzie: prof. dr hab Piotr Pysz (WSFiZ) – kierownik, dr Anna Grabska (Uniwersytet w Białymstoku) i dr Michał Moszyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).