Mam miłą wiadomość: Dr hab. Michał Moszyński otrzymał Nagrodę Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na najlepszą pracę naukowo-badawczą z obszaru rynku pracy, opublikowaną w 2016 r. za monografię pt. „Niemiecki model Społecznej Gospodarki Rynkowej – perspektywa rynku pracy”. -break-

Michal_Moszynski