Ełk 2017

 Po dwudziestu sześciu latach seminarium z Vlotho, odbyło się pierwsze seminarium w Ełku w filii białostockiej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania (WSFiZ). Profesorom: Mączyńskiej i Piotrowi Pyszowi udało się przenieść „ducha Vlotho” i utrzymać wysoki merytoryczny poziom rozważań o SGR i doktrynie ordoliberalizmu. Również współpraca z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce wspierającą nas obecnie układa się bardzo owocnie. Na seminarium jej przedstawiciel Falk Altenberger wygłosił wykład, a potem towarzyszył nam w naszych spotkaniach. W zamierzeniu wystąpienia w Ełku 2017 będą podstawą do wydania książkowego. Zachęcam jednocześnie do przekazywania na adres: gszulc@sgh.waw.pl streszczeń wystąpień w Ełku w celu umieszczenia na stronie, jak i oczywiście zdjęć. Ełk jest pięknym, zadbanym miastem rozwijającym się w sposób zrównoważony. Nie bez znaczenia dla nas był fakt, że również udało się, co prawda na razie w liczbie dwóch osób, przenieść sekcję pływacką nad jezioro Ełckie. Tak więc „duch Vlotho” nie zaginął i utrzymana został ciągłość towarzysko-organizacyjno-merytoryczna, jeśli tak można powiedzieć. Zamieszczamy obszerną relację z Seminarium Ełk 2017 koleżanki Katarzyny Kamińskiej zamieszczoną w Biuletynie PTE nr 3(78) sierpień 2017, zdjęcia i pierwsze streszczenia wystąpień.

Artykuły:
Dr Łukasz Kaczmarczyk, Elementy społecznej gospodarki rynkowej w programach wybranych polskich partii politycznych.

Prezentajce:
 Prezentacja dr hab. Grzegorz Szulczewskiego, prof. SGH, Społeczna Gospodarka Rynkowa Alfreda Müllera-Armacka w perspektywie filozofii ekonomii