Archiwa kategorii: Teksty źródłowe

Przemówienie L. Erharda w Hamburgu wygłoszone w maju 1964 roku. Padają tu ważne słowa o relacji polityki do gospodarki:
Die Wirtschaft braucht die Politik; denn die Politik hat die Ordnungen zu setzen, innerhalb deren sich die Wirtschaft frei bewegen kann und frei bewegen soll. -break-
Erhard dzieli się również przemyśleniami nad sposobami realizacji idei integracji europejskiej.

Ludwig_Erhard

Znaczenie polityki monetarnej

Wykład pod tytułem: Znaczenie polityki monetarnej na przykładzie Niemiec w okresie 1914-1948 wygłoszony przez Waltera Euckena po angielsku, w roku 1950 w LSE na temat polityki monetarnej, jednego z filarów strategii polityki gospodarczej ordoliberalizmu. -break- O jej znaczeniu pisał w nim Walter Euken:”Nie tylko w tym przypadku, ale w polityce gospodarczej ostatnich dekad w ogóle doświadczenie pokazało: polityka monetarna jest kluczowa. „Aby zniszczyć burżuazyjne społeczeństwo, trzeba spustoszyć jego pieniądz”. To zdanie Lenina w swojej demagogicznej osnowie skrywa prawdę w swej istocie. I na odwrót: Tylko jeśli pieniądz jest włączony do równoważącej mechaniki procesu gospodarczego, osiągnięcie ogólnej równowagi poprzez system cen jest możliwe.”
Więcej

Dobrobyt dla wszystkich

Dobrobyt dla wszystkich, Ludwig Erhard
Książka powstała na podstawie świadectw samego L. Erharda, fragmentów jego artykułów i wypowiedzi -break- zredagowanych przez Wolframa Langera. Co bardzo istotne została autoryzowana przez L. Erharda. Należy do kanonu lektur środowiska związanego z SGR i ordoliberalizmem.

Wersja oryginalna (język niemiecki):
www.ludwig-erhard-stiftung.de

Wersje polskojęzyczną można nabyć w sklepie online PTE:
www.ksiazkiekonomiczne.pl