Archiwa kategorii: Bez kategorii

Zeszyty Naukowe

Społeczne aspekty działalności gospodarczej, taki tytuł nosi kolejny (2016, t. 68, nr 3) Zeszyt Naukowy, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Artykuły zebrane przez prof. Piotra Pysza napisali zarówno polscy jak i zagraniczni znawcy problematyki społecznej gospodarki rynkowej. Podzielony został na trzy części. Pierwsza nosi tytuł: Nadrzędne wartości społecznego procesu gospodarowania i ich implementacja, druga o tytule Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa oraz trzecia część jest zatytułowana Tradycyjna polityka społeczna.-break-

2016, t. 68, nr 3

Ordofinanse

Artykuł pod tytułem: Ordofinanse. W poszukiwaniu nowego ładu w nauce i praktyce finansów prof. zw. dr hab. Stanisława Flejterskiego i dr hab. prof. nadzw. Magdaleny Zioło z Uniwersytetu Szczecińskiego ukazuje się właśnie w miesięczniku Finanse, nr 8/2015 wydawanym przez Komitet Nauk o Finansach PAN. Autorzy, -break- uczestnicy Vlotho 2014, przedstawiają przemiany paradygmatów w teorii polityki finansowej by na tym tle ukazać rola koncepcji ordofinansów, jak piszą, w kreowaniu warunków wzrostu i rozwoju oraz minimalizowania zagrożenia ryzykiem niewypłacalności determinowanym nadmiernym zadłużeniem. Dla uczestników ostatnich warsztatów naukowych we Vlotho na pewno nie umknie uwadze rysunek nr 1, który wiązał się z naszym zadaniem przedstawienia roli państwa w gospodarce.

Ordofinanse-SFMZ-2015,nr 8

Artykuł Grzegorza Szulczewskiego

Artykuł Grzegorza Szulczewskiego,  MAŁA I ŚREDNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W KONCEPCJI ORDOLIBERALIZMU I LIBERALIZMU SPOŁECZNEGO, którego podstawą był referat wygłoszony na forum rodzimych przedsiębiorców ukazuje przyczyny dlaczego ta grupa, wytwarzająca gro dochodu narodowego nie ma reprezentacji politycznej odpowiadającej  swej roli i rosnącym aspiracjom. Pokazuje on  również jak w ramach szeroko pojmowanego ordoliberalizmu a i wcześniej w ramach szkoły historycznej nie tylko badano MŚP, ale jednocześnie ukazywano jej znaczenie i warunki, w których może funkcjonować dla dobra nas wszystkich.

Artykuł

Nowa książka Martina Dahli

Niemiecki model społecznej gospodarki rynkowej jako wzór dla polskich przemian systemowych po 1989 r., Wydawnictwo Elipsa, 2015 r.

siążka porusza ciekawy i oryginalny problem, jakim jest społeczna gospodarka rynkowa realizowana w Polsce i Niemczech, a dokładnie analizuje sposoby i zakres implementowania wzorców tejże gospodarki w Polsce w odniesieniu do doświadczeń i koncepcji teoretycznych ordoliberalizmu niemieckiego. Zaletą pracy jest bardzo dobra i przemyślana konstrukcja.  Znakomita jest literatura przedmiotu, a także dojrzała analiza przeprowadzona w kolejnych rozdziałach książki. -break- Autor wykazuje ogromny potencjał dla dalszej owocnej pracy naukowo-badawczej. Podsumowując, uważam książkę za bardzo wartościową i zachęcam do uważnej lektury tej książki wszystkich zainteresowanych współczesną ekonomią, naukami politycznymi i studiami europejskimi. Książka może być adresowana do studentów, pracowników naukowych, urzędników i wszystkich innych osób zainteresowanych najnowszymi dziejami Polski.

Prof. dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse

Książka Martina Dahla, „Niemiecki model SGR jako wzór dla polskich przemian systemowych po 1989 roku”, stanowi cenne studium komparatystyczne, ale nie tylko. Autor z jednej strony sięga w przeszłość i pokazuje jak kształtowały się idee ordoliberalizmu i SGR w Niemczech, a z drugiej strony podejmuje się również ambitnego zadania zmierzenia z aktualnymi problemami jakie niesie integracja europejska i proces globalizacji. Specjalnie dla Naszej Strony otrzymaliśmy spis treści i wstęp, gdzie Autor przedstawia główne tezy pracy.

Dr hab. Grzegorz Szulczewski

Wstęp i spis treści

Historia polskiego socjalliberalizmu

W roku 2014 we Vlotho Grzegorz Szulczewski wygłosił referat pod tytułem:

Der deutsche und polnische Sozialliberalismus über die Rolle des Staates in der Wirtschaft mit privater Machtkonzentration. Oto rozszerzona wersja po uwagach i korekcie Piotra Pysza. 

W artykule przedstawiam  fragment mało znanej historii polskiego socjalliberalizmu.
(na zdjęciu Ferdynand Zweig: Narodowe Archiwum Cyfrowe) -break-

 

ORDOLIBERALIZM I SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA

Autor: Witold Piecuch,
W latach 30. XX wieku przedmiotem rozważań niemieckich uczonych szkoły fryburskiej oraz neoliberalnych ekonomistów socjalnych był porządek społeczny i gospodarczy. Doktrynę, którą ukształtowali określa się terminem ordoliberalizm. Nazwa nawiązuje do idei „ordo”, wyrażającej koncepcję ładu społecznego jako pewnej harmonijnej całości. Od niej zaś pochodzi tytuł organu ordoliberałów, którym był rocznik „Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft” – ORDO, ukazujący się od 1948 roku. Twórcy społecznej gospodarki rynkowej odwołali się do tej koncepcji, która po II wojnie światowej stała się podstawą polityki gospodarczej Niemiec. -break-
Więcej

Przemówienie Prezydenta Niemiec Joachima Gaucka

Ukazała się interesująca, warta przeczytania książka młodego dziennikarza Rafała Wosia pod tytułem Dziecięca choroba liberalizmu, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2014. Książka wymaga osobnej recenzji. Natomiast sam tytuł budzi zastrzeżenia. Szczególnie teraz, gdy w Polsce toczy się dyskusja na temat oceny neoliberalnej strategii transformacji gospodarki polskiej warto przypomnieć przemówienie Prezydenta Niemiec Joachima Gaucka, które wygłosił z okazji 60-tej rocznicy powstania Walter Eucken Instytut. -break-

Zwraca w nim uwagę, że uczciwość intelektualna nakazuje by rozróżniać leseferyzm i zbudowany na jego gruncie fundamentalizm rynkowy od szerokiego spektrum współczesnych poglądów liberalnych, w tym szczególnie od polityki ładu stanowionego W. Euckena.

Więcej na:
http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Joachim-Gauck/Reden/2014/01/140116-Walter-Eucken_Institut.html

W pismach Waltera Euckena i twórców SGR, w tym Ludwiga Erharda określona została strategia polityki antymonopolowej. Dotyczyła ona jednak tradycyjnych gałęzi przemysłu jak przemysłu stalowego, górnictwa czy maszyn. Współcześnie powstały innego typu monopole -break- oparte na wdrażaniu rewolucyjnych wynalazków przede wszystkim z branży IT. Powstaje, zatem niezmiernie ważny problem: co ma czynić w tej sytuacji pastwo deklarujące swoje przywiązanie do idei SGR? Sigmar Gabriel ( Przewodniczący SPD), wicekanclerz i minister gospodarki i technologii Niemiec zabrał głos w tej sprawie na łamach FAZ. Chodzi, o zastosowanie idei ŁADU do uporządkowania branży IT czyli o nowy porządek informatyczny, bo sam ŁAD SPONTANICZNY, w tym przypadku prowadzi do skupienia władzy gospodarczej w rękach kilku podmiotów, które jak w przypadku GOOGLE zaczynają ją wykorzystywać w celach niezgodnych z zasadami rzetelności działania gospodarczego.
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/die-digital-debatte/sigmar-gabriel-konsequenzen-der-google-debatte-12941865.html
Tu najnowszy głos w dyskusji, wskazujący jak aktualne są poglądy twórców SGR i ordoliberalizmu a jak naiwne były i są poglądy tych liberałów, którzy wierzyli i wierzą do dziś, że państwo nie musi interweniować a wytwory ładu spontanicznego niosą z sobą tylko dobre rezultaty.
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/alexander-dobrindt-google-fordert-soziale-marktwirtschaft-heraus-13169052.html

Grzegorz Szulczewski