Archiwa autora: admin

Mam miłą wiadomość: Dr hab. Michał Moszyński otrzymał Nagrodę Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na najlepszą pracę naukowo-badawczą z obszaru rynku pracy, opublikowaną w 2016 r. za monografię pt. „Niemiecki model Społecznej Gospodarki Rynkowej – perspektywa rynku pracy”. -break-

Michal_Moszynski

Ludwik Hejny

Zmarł nasz Kolega, Przyjaciel, jeden z wielokrotnych uczestników seminarium we Vlotho, Dr. Ludwik Hejny. Zawsze życzliwy, przygotowany merytorycznie i pełen uśmiechu. Starał się ukazać praktyczne konsekwencje przyjęcia założeń SGR. Zorganizował w Akademii Techniczno-Humanistycznej „małe Vlotho”, które miało zapoczątkować serię spotkań teoretyków z ludźmi biznesu. Zawsze pozostanie w naszej pamięci jego zaangażowanie i radosne momenty, które nam dostarczał, szczególnie, gdy obdarowywał nas bielskimi pamiątkami.

15

Seminarium naukowe w Ełku – 2017

Po dwudziestu sześciu latach seminarium z Vlotho, odbyło się pierwsze seminarium w Ełku w filii białostockiej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania (WSFiZ). Profesorom: Mączyńskiej i Piotrowi Pyszowi udało się przenieść „ducha Vlotho” i utrzymać wysoki merytoryczny poziom rozważań o SGR i doktrynie ordoliberalizmu. Również współpraca z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce wspierającą nas obecnie układa się bardzo owocnie. Na seminarium jej przedstawiciel Falk Altenberger wygłosił wykład, a potem towarzyszył nam w naszych spotkaniach. -break-

Relacja stanowionego i spontanicznego ładu gospodarczego

Prof. Piotr Pysz wraz z Zespołem: dr. Anna Jurczyk i dr Michał Moszyński udostępnia fragment pracy badawczej nad problematyką ładu (Ekonomista 6/2016), przedstawiając jego model statyczny i dynamiczny. -break-
Jak cenne jest skierowanie wysiłku badawczego ekonomistów na problematykę ładu, świadczy cytat znaleziony w tym artykule: D. C., North w pracy  Understanding the Process of Economic Change, Princeton University Press, Princeton, pisał w 2005 roku na stronie 103: „Ekonomiści rzadko stawiają kwestię ładu i nieładu w centrum badań. Historyczne i współczesne doświadczenie sugeruje, iż powinni.

Relacja stanowionego i spontanicznego ładu gospodarczego – od ujęcia statycznego do ujęcia dynamicznego – Piotr Pysz, Anna Jurczuk, Michał Moszyński

Niemiecki Model Społecznej Gospodarki Rynkowej

Długo oczekiwana książka Michała Moszyńskiego pod tytułem: Niemiecki Model Społecznej Gospodarki Rynkowej – perspektywa rynku pracy ukazuje, jak wypracowana w ramach ordoliberalizmu koncepcja ładu gospodarczego, poprzez stworzenie infrastruktury instytucjonalnej, wpłynęła na ukształtowanie rynku pracy w Niemczech od 1948 do dnia dzisiejszego. Szczególną uwagę Autor poświęca okresowi niemieckiej transformacji ustrojowej na terenach byłej NRD i dalszym losom rynku pracy w Zjednoczonych Niemczech.-break-

Niemiecki Model Społecznej Gospodarki Rynkowej – perspektywa rynku pracy – okładka
Spis treści

Kryzys SGR w kontekście procesów globalizacji

Artykuł Pani Profesor Anieli Dylus z roku 2011 pod tytułem: Kryzys społecznej gospodarki rynkowej w kontekście procesów globalizacji stanowi jeden z przykładów podejmowanych, stale przez Autorkę, prób konfrontacji idei Społecznej Gospodarki Rynkowej z współczesnymi realiami życia gospodarczego i politycznego. W tym przypadku chodzi o procesy globalizacyjne. -break-

Tekst

Zeszyty Naukowe

Społeczne aspekty działalności gospodarczej, taki tytuł nosi kolejny (2016, t. 68, nr 3) Zeszyt Naukowy, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Artykuły zebrane przez prof. Piotra Pysza napisali zarówno polscy jak i zagraniczni znawcy problematyki społecznej gospodarki rynkowej. Podzielony został na trzy części. Pierwsza nosi tytuł: Nadrzędne wartości społecznego procesu gospodarowania i ich implementacja, druga o tytule Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa oraz trzecia część jest zatytułowana Tradycyjna polityka społeczna.-break-

2016, t. 68, nr 3

Braucht Europa eine Soziale Marktwirtschaft?

Profesor P. Pysz w artykule przedstawia, jak gospodarczo-polityczna koncepcja Luwiga Erharda może wskazać sposób rozwiązania aktualnych problemów gospodarczych i społecznych Unii Europejskiej. Autor jest przekonany, że konsekwentne wcielenie idei Społecznej Gospodarki Rynkowej umożliwiłoby realizację hasła Rewolucji Francuskiej: życia w wolności, panowania sprawiedliwości i braterstwa.-break-

Piotr Pysz, Braucht Europa eine Soziale Marktwirtschaft?

Vlotho 2016

W dniach 14 – 21 sierpnia 2016 r. odbyło się jubileuszowe – XXV, seminarium we Vlotho n/Weserą nt. „Koncepcja Społecznej Gospodarki Rynkowej – teoria i praktyczna realizacja w Niemczech oraz Polsce”

Ekonomia w sieci rynku – od nauki realnej do utopii

Prof. Piotr Pysz zastanawia się w artykule pod tytułem  Ekonomia w sieci rynku – od nauki realnej do utopii czy i na ile nauka ekonomii dysponuje zakresem badań oraz metodami badawczymi pozwalającymi na trafną diagnozę obecnej sytuacji oraz sformułowanie skutecznej terapii dla przecięcia współczesnego „gordyjskiego węzła” nawzajem nakładających się na siebie kryzysów?-break-

Ekonomia w sieci rynku – od nauki realnej do utopii