Przemówienie L. Erharda w Hamburgu wygłoszone w maju 1964 roku. Padają tu ważne słowa o relacji polityki do gospodarki:
Die Wirtschaft braucht die Politik; denn die Politik hat die Ordnungen zu setzen, innerhalb deren sich die Wirtschaft frei bewegen kann und frei bewegen soll. -break-
Erhard dzieli się również przemyśleniami nad sposobami realizacji idei integracji europejskiej.

Ludwig_Erhard